Best Price Best Western Rewards
Best Western Plus Time Hotel
Time Hotel Logo

Integritetspolicy Best Western Plus Time Hotel

Policyn omfattar alla behandlingar, såväl strukturerad som ostrukturerad data, lokalt hos Best Western Plus Time Hotel där personuppgifter hanteras. VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy, att den implementeras och efterlevs av verksamheten.
Policyn är förankrad hos alla våra medarbetare som i sin tur ansvarar för att de agerar i enlighet med denna. 


Vi behandlar personuppgifter enligt följande principer:

• Laglighet 
• Ändamålsbegränsning
• Minimering av uppgifter 
• Korrekthet
• Lagringsminimering
• Integritet och konfidentialitet

Vi samlar endast in de personuppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster samt för att bedriva vår verksamhet.

Vi använder inte personuppgifterna för annat än det syfte de samlats in för. 

Vi lagrar personuppgifterna så lång tid som det krävs för att uppfylla ändamålet.

De personuppgiftsbehandlingar som vår verksamhet innefattar finns dokumenterade i ett behandlingsregister som vi uppdaterar löpande och vid behov.
 
Vi lever upp till kraven på laglig grund i vår behandling av personuppgifter. 

Vi rapporterar eventuella incidenter som rör personuppgifter som vi behandlar, till utpekade myndigheter samt vidtar vi nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Vi följer upp och utvärderar vår hantering av personuppgifter årligen.

 
Stockholm i maj 2018

BWH(SM) hotels are independently owned and operated. ©2024 Best Western International, Inc.
Integritets och Cookie policy
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse